Chirurgie

Ambulantní chirurgické výkony.

Základní plastická chirurgie.

Sklerotizace žil.

Úrazová chirurgie.

Léčba artróz.

Odstraňování kožních znamének.