EAV

EAV diagnostická metodika znamená vyšetření diagnostickým přístrojem metodou dle Volla nebo její modifikací. Tato metoda slouží ke zjištění funkčního stavu organismu, k funkcí jeho orgánu a k energetickému stavu akupunkturních drah. Výsledkem je numerický a grafický přehled funkční výkonnosti jednotlivých částí těla, to je zjištění funkčních nemocí, poruch a blokád za účelem nalezení nejpřesnější a nejefektnější léčebné metody k jejich odstranění. Je zde možno testovat i jednotlivé alergeny, hormony, škodliviny a vytitrovat vhodné a nevhodné kombinace léčiv. Fyzikálně lze použít i celkovému dobíjení nebo vybíjení porušené vodivosti v těle.

Praktické provedení se sestává z proměření dle typu testu od 40 do 180 diagnostických bodů na povrchu těla jejich dnes již většinou počítačovému zpracování hodnot a vyhodnocení výsledku. Součástí testu je i doporučená terapie nebo další diagnostický nebo léčebný postup. EAV test je vhodný i jako prevence k zjištění svého zdravotního stavu, k předcházení možných rizik jako i k zjištění funkčních poruch organismu a zjištění výchozího stavu před léčbou. Lékař zařízení MEDICENTRUM BIOMED má český i evropský certifikát o proškolení v metodách EAV a 20 let praxe v této diagnostice.