Interní lékařství

Základní interní péče.

Předoperační vyšetření.

Gerontologická poradna.