Klasické obory

Nabízíme Vám profesionální péči v těchto klasických lékařských oborech:

Praktický lékař pro dospělé

Chirurgie

Rehabilitace

Gynekologie

Interní lékařství

V současné době máme uzavřené smlouvy o poskytování zdravotnické péče s následujícími zdravotními pojišťovnami:

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven
209 – Zdravotní pojišťovna Škoda – Ml. Boleslav
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pokladna

Nemáme uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotnické péče se zdravotní pojišťovnou
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
To znamená, že klienti této pojišťovny si musí veškerou péči hradit v hotovosti.

Přijímáme a registrujeme k praktickému lékaři a na gynekologii nové pacienty
všech pojišťoven kromě VZP.