Závodní lékařství

Závodní lékařství – Pracovně lékařské služby

Upozorňujeme zaměnstnance přicházející na pracovně preventivní prohlídku, že musí mít s sebou

  • Výpis z dokumentace od praktického lékaře

  • Vlastní žádost o vyšetření pracovní způsobilosti ze závodu

  • Pokud to vyžaduje zaměstnavatel, výsledky odborných vyšetření

 

Nejvhodnější doba k vyšetření je každý všední den od 9 do 12 hod. bez objednání.

Některá vstupní vyšetření si hradí zaměstnanec osobně – informace u zaměstnavatele.