Vitamín C

Infuzní terapie vitamínem C

Historie léčby vitamínem C má dávnou historii sahající od léčby kurdějí v době zámořských objevů Kolumbovské éry. Do nedávné doby byl vitamín C požíván jako doplněk naší stravy zejména v zimním období.

Dnešní možnosti podávání vitamínu C v malých infuzích přímo do žíly rozšířily jeho využití ve dvou oblastech :

V klasických indikacích jako je

 • snížená imunita
 • časté chronické infekční onemocnění
 • některé akutní i chronické zánětlivé stavy
 • chronická únava
 • pocity slabosti
 • posílení jater,
 • alergie,
 • revmatická artritida , atd.

Jako prevence je vhodný

 • před cestou do exotických zemí
 • v podzimní a zimním předchřipkovém období
 • před většími fyzickými i psychickými výkony
 • nebo na celkové posílení

V těchto případech se požívá většinou 1 infuze (7,5g), která se opakuje 1x týdně celkem v počtu 1 – 4x.

Druhou a nejnovější indikací je léčba

 •         onkologických onemocnění

Vzhledem k závažnosti diagnóz a krátké době jejího používání je toto často ještě předmětem polemik na různých úrovních.

Odborné vědecké studie i zkušenosti onkologů i lékařů řady oborů ukazují jednoznačně positivní účinek těchto infuzí na léčbu nádorů nejrůznějšího druhu a umístění.
Tato léčba nenahrazuje ostatní onkologickou léčbu, ale výborně ji doplňuje jak v průběhu vlastní onkologické léčby, tak v období před nebo po ní. Má i výrazný preventivně onkologický účinek.
Dávkování u těchto nemocí je již složitější a je dlouhodobé a určuje ho podávající lékař. Nejnižší dávkou jsou 2 infuze (15g) a základní léčba trvá 2 – 3 měsíce.
Pro efekt proti nádorové léčby je nutné dosahovat hladin nad 0,90mg/dl (0,05 mmol/l).

Vlastní léčba se sestává ze vstupního pohovoru kdy lékař na základě podkladů a pohovoru určí dávkování, frekvenci a celkový počet doporučených infuzí. Při vlastní léčbě je do žíly zavedena kanyla a na ní napojena vlastní infuze. Doba trvání 1 infuze je asi 15 – 20 minut.

Další informace a objednávky k této léčbě na telefonu: 377 328 856.

Léčba není hrazena ZP. Pro onkologické pacienty poskytujeme slevu.


 Novinka v léčba rakoviny v Česku

Rozhovor s PharmDr. Zdeňkem Procházkou, ředitelem společnosti Edukafarm.
Infuzemi vitaminu C proti rakovině

Rozhovor s MUDr. Martou Holíkovou, vedoucí lékařkou ambulance Komplexního onkologického centra v Liberci.
Zkušenosti s infuzní terapií vitaminem C v onkologii